O MNIE OFERTA BAZA WIEDZY KONTAKT

projekt: musk collective design, wykonanie: 10M
Raport z ubezpieczeniowej inspekcji technicznej

Oferowana usługa to analiza ryzyka – szczególnie pod kątem ubezpieczeniowym – oraz zalecenia pokontrolne, w tym także dotyczące procesu inwestycyjnego. Kalkulacja prawdopodobnej maksymalnej szkody (PML), prawdopodobnej maksymalnej szkody powstałej w związku z przerwą w produkcji w następstwie zdarzenia losowego, prawdopodobnej maksymalnej szkody związanej z odpowiedzialnością cywilną z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. Raport z ubezpieczeniowej inspekcji technicznej, opisujących stan zakładu, jego zabezpieczeń i potencjalnych zagrożeń.

Dokumentem z przeprowadzonej lustracji przedsiębiorstwa jest „Raport z ubezpieczeniowej inspekcji technicznej” zawierający:

- podstawowe dane firmy,
- opis działalności przedsiębiorstwa,
- plan lokalizacji,
- opis budynków i budowli,
- opis wykorzystywanych mediów,
- opis gospodarki magazynowej,
- opis ochrony odgromowej,
- opis ochrony przeciwpożarowej,
- opis ochrony antywłamaniowej,
- opis wyposażenia komputerowego,
- opis posiadanych maszyn i urządzeń,
- zalecenia dotyczące poprawy stanu zabezpieczeń.


Indywidualna wycena wartości pojazdu

Wykonanie dokładnej, jednolitej i profesjonalnej wyceny wybranego pojazdu, oraz sporządzenie jej wydruku. Możliwość wprowadzenia korekt wartości bazowej dotyczących między innymi stanu utrzymania pojazdu, liczby dotychczasowych właścicieli, itd., a także wprowadzenie trzech korekt zdefiniowanych. W celu określenia jak najbardziej dokładnej wartości pojazdu istnieje również możliwość modyfikacji wyposażenia standardowego i dodatkowego tak, aby odpowiadało ono rzeczywistemu stanowi dla konkretnego, wycenianego pojazdu. Edycji podlega również ogumienie , można podać stopień jego zużycia lub wprowadzić ogumienie niestandardowe , co także wpłynie na wartość pojazdu. Końcowym efektem wyceny jest jej wydruk. Składa sie on z kilku części, które odpowiadają danym etapom.
Na wydruku pojawiają się dane identyfikacyjne pojazdu, jego wartość rynkowa, wyposażenie oraz nazwy i wartości wszelkich zadanych korekt. Do wyceny można również dołączyć dokumentację zdjęciową.


Wycena obiektów i szkód majątkowych

Tworzenie kosztorysów budowlanych metodą szczegółową, uproszczoną lub łącząc obie te metody (metodą mieszaną) za pomocą programu Seko Smart. Zawiera 276 katalogów, umożliwia import wszystkich cenników SEKOCENBUD przeznaczonych do kosztorysowania. Zawiera Wspólny Słownik Zamówień (CPV) konieczny do opisania przedmiotu zamówienia zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych.

Główne cechy programu:

- obsługa metody uproszczonej i szczegółowej w jednym
   kosztorysie
- nowoczesna formuła kalkulacyjna zgodna z Rozporządzeniem
   MI z 18.05.2004 (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)
- możliwość tworzenia rozbudowanej struktury działów
- inteligentne filtry
- 276 katalogów dostarczanych z programem
- wczytywanie przedmiarów z kosztorysów i przedmiarów
   z plików .pdf
- przedmiar na dowolnym poziomie struktury (np. działów)
- zestawienia RMS dla całego kosztorysu lub wybranych
   składników (działów, pozycji)
- dokonywanie modyfikacji kosztorysu podczas pracy
   z zestawieniami
- rozliczanie rusztowań metodą kosztorysową
- zaawansowany edytor wydruków
- bezpośredni eksport do .pdf
- aktualny komplet cenników SEKOCENBUD (Informacje o cenach
   czynników produkcji RMS, Biuletyny cen robót,
   Biuletyny scalone, Biuletyny zagregowane) w cenie programu
- import wszystkich informacji z cenników SEKOCNBUD w formie
   elektronicznej
- współpraca on-line i off-line z portalem s-SEKOCENBUD
- odczyt i zapis formatu .ath
- Współpraca z programem MS Project
- odczyt i zapis kosztorysów w formacie „Format Wymiany Danych
   FWD” (opracowany pod patronatem Komitetu Ekonomiki
   Budownictwa PZITB
- aktualny komplet cenników SEKOCENBUD (Informacje o cenach
   czynników produkcji RMS, Biuletyny cen robót, Biuletyny scalone,
   Biuletyny zagregowaneSilesia Risk Piotr Kurek T: 327 000 960 F: 327 000 385 M: 608 386 960 piotr.kurek@silesiarisk.pl