O MNIE OFERTA BAZA WIEDZY KONTAKT

projekt: musk collective design, wykonanie: 10M
Piotr Kurek – właściciel firmy – pracuje w branży ubezpieczeniowej od 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Wydział Technicznej i Ekonomicznej Diagnostyki Ubezpieczeniowej.


Od roku 1990 pracował w towarzystwach ubezpieczeniowych - od stażysty po dyrektora oddziału. Doświadczenie zdobywał w TUiR WARTA S.A.  oraz GOTHAER  TU S.A. Zajmował się zarówno likwidacją szkód, jak i oceną ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych, technicznych, odpowiedzialności cywilnej  oraz flotowych komunikacyjnych.

W roku 2002 odbył staż w centrali Landschaftliche Brandkasse Hannover - Versicherungsgruppe Hannover.

W roku 2009 zdał egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego dla brokerów ubezpieczeniowych.

Posiada uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej, nadane przez Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.


Silesia Risk Piotr Kurek T: 327 000 960 F: 327 000 385 M: 608 386 960 piotr.kurek@silesiarisk.pl